ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija je specijalistička grana u polju stomatologije koja se sastoji od kirurgije specifične i nespecifične infkecije usne šupljine i čeljusti, pretprotetske kirurgije, kirurške protetike i  implantologije, te podrazumijeva zahvate kao što su apikotomija, alveotomija, kortikotomija, kirurško ortodontsko izvlačenje zuba, implantologija, prezervacija alveole, segmentirana regeneracija i sinus lift.

Oralna implantologija je stomatološka disciplina bazirana na oralnoj kirurgiji i stomatološkoj protetici. Radi se o ugradnji posebnih korijenskih nadomjestaka (zubni implantati) koji su neusporedivo bolje estetsko i funkcionalno rješenje od danas zastarjele tehnologije izrade zubne proteze.

 

contactDOGOVORITE TERMIN

Vaše ime

Vaš email

Telefon

Vaša poruka

PREDIMPLANTOLOŠKA REGENERATIVNA KIRURGIJA

Cilj predimplantološke regenerativne kirurgije je povećanje koštane strukture, volumena kosti i mekih tkiva kako bi se stvorili preduvjeti za naknadnu ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

NEKI OD NAČINA REGENERACIJE KOJE KORISTIMO

Prezervacija alveole

Prezervacija alveole je način regeneracije kosti koji koristimo nakon vađenja zuba. Predstavlja stavljanje zamjenskog koštanog materijala u šupljinu koja zaostaje nakon vađenja korijena zuba. Ovim načinom osiguravamo bolje i sigurnije uvjete za naknadnu ugradnju implantata te smanjujemo i preveniramo biološki gubitak kosti nakon vađenja.

Segmentna regeneracija

Segmentna regeneracija najčešće predstavlja proširenje vrlo uskog koštanog grebena kako bi mogli ugraditi implantat, sačuvati susjedne prirodne zube te estetski i funkcionalno nadomjestiti zub ili zube koji nedostaju. Postoji više tehnika regeneracije grebena, ovisno o materijalima koji se koriste i volumenu kosti koji treba nadoknaditi.

Sinus lift

Sinus lift je vrlo efikasan način regeneracije kosti pri većem gubitku kosti u bočnoj, stražnjoj zoni gornje čeljusti koji omogućuje ugradnju dovoljno dugačkih i širokih dentalnih implantata. Operativna tehnika otvorenog podizanja dna maksilarnog sinusa sastoji se u tome da se kroz bočni koštani prostor podigne sinusno dno prema gore i u novonastali prostor umetne umjetna kost. U najvećem broju slučajeva postupak ugradnje umjetne kosti i dentalnog implantata je istovremen. Kod pacijenata s ekstremnom atrofijom kosti potrebna su dva operativna zahvata. Prvim kirurškim zahvatom samo se podiže dno maksilarnog sinusa, dok se drugim zahvatom, nakon nekoliko mjeseci, ugrađuju dentalni implantati. U slučaju minimalnog nedostatka kosti za ugradnju dentalnih implantata rabi se tehnika zatvorenoga sinus lifta kojem se kroz ispreparirano ležište za dentalni implantat odiže dno maksilarnog sinusa – tom tehnikom sinus lift provodi se istovremeno s ugradnjom dentalnog implantata.