Rezervirajte termin

Prvi termin je
Besplatan

Više o projektu

14.02.2019

Stomatološka Poliklinika Breyer

Jačanje tržišne pozicije Stomatološke poliklinike Breyer primjenom mrežnih marketinških rješenja

Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju i internu medicinu Breyer započela je provedbu EU projekta: „Jačanje tržišne pozicije Stomatološke poliklinike Breyer primjenom mrežnih marketinških rješenja“

 

Na dan 15.10.2018. godine Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju i internu medicinu Breyer potpisala je Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započela s provedbom projekta „Jačanje tržišne pozicije Stomatološke poliklinike Breyer primjenom mrežnih marketinških rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Kao posljedica provedbe projekta „Jačanje tržišne pozicije Stomatološke poliklinike Breyer primjenom mrežnih marketinških rješenja“ Poliklinike za stomatološku protetiku, ortodonciju i internu medicinu Breyer biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, rast izvoza i razvoj distribucijskih kanala te povećani prihod od prodaje MSP-a u razdoblju do 2021. godine.

 

 

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: Jačanje tržišne pozicije Stomatološke poliklinike Breyer primjenom mrežnih marketinških rješenja

Trajanje:  15.10.2018.-15.10.2019.

Vrijednost projekta: 123.750,00 HRK

EU sufinanciranje: 84.150,00 HRK

Korisnik: Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju, internu medicinu i dentalni laboratorij „BREYER“

Opći cilj: povećanje profitabilnosti malog poduzetnika, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti mikro poduzeća te rast izvoza i prihoda

Kontakt osoba: Igor Breyer

Specifični ciljevi: povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, uspostavljanje i razvoj distribucijskih kanala
link na www.strukturnifondovi.hr
link nahttps://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/