Rezervirajte termin

Prvi termin je
Besplatan

Više o projektu

14.02.2019

Stomatološka Poliklinika Breyer

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Poliklinike Breyer primjenom informacijske tehnologije

 

Poliklinika Breyer dana 24.06.2020. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započeo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Poliklinike Breyer primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

 

Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva.
Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa Poliklinike Breyer

 

Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Poliklinike Breyer primjenom informacijske tehnologije“ Poliklinike Breyer bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost i prihodi.

 

Podaci o projektu:

 

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Poliklinike Breyer primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa Poliklinike Breyer

Ukupna vrijednost projekta: 1.660.988,58 HRK

EU sufinanciranje: 492.965,26 HRK

Trajanje projekta: 24 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta:  01.10.2019-01.12.2021

Kontakt osoba: Igor Breyer

link na www.strukturnifondovi.hr
link na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/