Rezervirajte termin

Prvi termin je
Besplatan

parardentoza

16

May

Otkrijte kako loš protetski rad (navlake, implantati, mostovi, krunice) mogu biti uzrok razvoja parodontnih bolesti!

ParodontologijaProtetika
Read more